Isı yalıtım malzemeleri nelerdir?

Binalarda kullanılan belli başlı ısı yalıtım malzemelerini bir kaç grupta toplayabiliriz: 1.Köpükler 2. Yünler 3. Taşlar

Köpükler 3 çeşittir hepsi hemen hemen aynı görevi görürler.Isı yalıtım değerleri yüksektir. XPS,Karbonatlı EPS ve normal EPS isimli hemen hemen her malzemecide bulunan malzemelerdir.Bir birlerinden farkı yoğunluklarıdır yani XPS mesela daha sert diğerleri kısmi olarak yumuşaktır. İyi ısı yalıtım sağlarlar ancak dezantajları yanıcı olmalarıdır ama satanlara sorarsanız yangın için daha iyi malzeme yok derler! Dış cephe mantolama yaparken nelere dikkat etmek gerekir başlıklı makalemizde Türkiye'de hemen hemen hiç uygulanmayan yangına karşı alınması gereken bazı tedbirlerden bahsettik.Bina dış cephe mantolama uygulamalarında şu an Türkiye'de en çok kullanılan mazlemeler bu 3 çeşit köpüktür. Birbirleri arasındaki farklar derken tabiki yoğunuklarına göre fiyatları da fark etmektedir. XPS kimysal olarak kısmen biraz daha farklı bir malzemedir.Kalınlıkları arttıkça daha iyi ısı yalıtım sağlarlar ancak ülkemizde maalesef en ince olacak şekilde uygulanmaktadır.Tavsiyemiz en az 5cm kalınlık olarak uygulanmasıdır.Bu üç köpük arasında karbonlu EPS bina mantolaması için hem teknik hem de ekonomik olarak daha uygundur.

Yün deyince aynen evimizdeki yorgan yünleri gibi doğal mazlemelerden elde edilen minarellerin işlenmesiyle oluşan taş yünü ve cam yünü ikinci ana grubumuzu oluşturmaktadır. Taş yünü köpüklere ve taşlara göre bu işin en iyisidir.Hem doğal oluşu hem dayanım performansı çok iyidir o yüzden en pahalı ısı yalıtım malzemesidir diyebiliriz.Paranız varsa mutlaka taş yünü kullanın.Cam yünü kısmen daha ucuz bir malzeme genellikle çatı aralarında kullanılıyor ama duvarlarda da kullanılabilir.Çatılar için uygun iyi bir malzemedir

Genellikle Nevşehir yöresinde çıkan volkanik tepkimelerle oluşan ısı yaltımlı doğal malzemeler üçüncü kategoriyi oluşturmaktadır.Genellikle Bims blok,ponzo blok daha çok hal arasında briket olarak adlandırılan hafif ısı yalıtımlı malzemelerdir.Bu bloklar bina duvarlarında doğrudan tuğlanın yerine kullanılmaktadır. Isı yalıtım değeri olarak XPS,EPS veya taş yünü kadr etkili değildir ancak yine ayn ı taştan elde edilen ısı yalıtım sıvalarıyla sıvandığında hemen hemen aynı değerleri yakalamaktadır.Zaten sadece duvarlara ısı yalıtım yapmanın çok da bir anlamı yok zira binalarda ısı kaçışları genellikle kolon kiriş denilen beton bölümlerde meydana gelmektedir.İyi bir yalıtım için kolon ve kirişler mutlaka yalıtılmalıdır detaylı bilgi için Dış cephe mantolama yaparken nelere dikkat etmek gerekir isimli makalemizi okuyabilirsiniz.


iletişim