Bir binada kaç çeşit ısı yalıtım olur?

Bir binada ısı yalıtım yapmak için bir kaç alternatifiniz var.Bir kere şunu en başta belirtmek isterim ki ülkemizde ısı yalıtım denilince sadece duvarların yalıtılması akla gelmektedir.Halbuki çatı, temeller, penecereler genel olarak hesaba katılmamaktadır. Hatta ısı kaybının en çok yaşandığı kolon ve kirişler bile uygulamalarda es geçilmektedir. Kişisel düşüncemi soracak olursanız henüz betonarme bir binada ideal ısı yalıtımı nasıl yapılır? sorusunun cevabı bulunamamıştır.Aşağıda sayacağımız ve inşaatlarda popüler olan uygulamaların her birinin avantaj ve dezavantajları vardır.

Bunlardan ilki halk arasında mantolama olarak bilinen köpük levhalarla yapılan uygulamadır.Köpüklerle ısı yalıtım yapmanın genel olarak iki avantajı mevcuttur.İlki ısı yalıtım değerleri yüksektir ve kolon,kiriş gibi ısı kaybı yaşanan alanları da kapatır ve iyi bir ısı yalıtım sağlar. Dezavantajlarına gelince işçilik çok iyi yapılmalıdır çok fazla detay vardır eğer yanlış kişilerin eline düşerseniz sonuç felaket olabilir.Bir başka dezavantajı yanıcı bir madde olmasıdır.Bir yangın anında mantolama yapılmış bir binadan sağ çıkmak kolay olmayabilir.Ekstrüde polistren köpükler yanmaya başladıklarında zehirli gazlar salarlar.Bir başka dezavantajı da yumuşak bir malzeme oluşudur.Binanızın etrafında meydana gelen basit darbelerde bile mantolamanız zarar görebilir.

Binalarda ısı yalıtımı yaparken kullanılan diğer bir yöntem ise iki duvar arasına ki genellikle 13.5 ve 8.5cm lik tuğlalar arasına XPS,EPS köpüklerin yerleştirilmesi ile yapılır bu uygulamada duvarlar 3cm gibi kolon ve kirişlerden dışarı çıkartılır ve o 3cmlik kısım da kolon ve kirişlere XPS ve EPS yapıştırılarak yalıtım sağlanır.Dezavantajlarına gelince iki duvar arasına köpük koyarak duvarların sağlamlığını düşürmüş olursunuz zira bu iki duvar artık birbirinden bağımsız çalışmakatadır ayrıca iki duvar arasında yoğuşma olabilir bu da duvarlarınızda nem yapar. Diğer avantajına gelince mantolamada kullanılan sıva özel bir sıvadır ve kalınlığı 0.5 cm yani 1cm dahi olmayan çok ince bir sıvadır halbuki bu durumda kolon kirişlere en az 3-4cm sıva yapılmaktadır bu da gelecek yıllar içerisinde bu bölgelerde çatlamalara sebebiyet verebilir her ne kadar filel sıva yapılmış olsa da.

Bir başka uygulama ise bims bloklarla yapılan yani kendiliğinden ısı yalıtımlı malzeme kullanmaktır. Duvarlar da sağlamlıktan her hangi bir kayıp olmaz ancak yine iki duvar arasına yapılan uygulamadaki kolon ve kirişlerde ısı yalıtım problemi çıkabilir.Bu sorunu yine bims blokları 3cm gibi dışarı çıkartıp iki duvar arası yalıtımda ki gibi köpükle kaplayabilirsiniz ancak yine ilerde bina cephesinde çatlaklar oluşabilir.Kişisel olarak tavsiyem kolon ve kirişleri köpükle kapatmak yerine yine bims blokların ana malzemesinden yapılan ısı yalıtım sıvaları ile bina cephesi komple sıvanırsa bims bloklar da dahil o zaman hem sağlam bir bina hem de ısı yalıtım değeri yüksek bir bina elde edilebilir.

Yukarıdaki seçeneklerden hepsi mevzuatta vardır ve uygulanmasında mevzuat açısından bir sıkıntı bulunmaz ancak bahsettiğimiz dezavantajları bilmeniz yararınızadır.İşin ekonomisini de değerlendirerek istediğiniz her hangi birini uygulayabilirsiniz.


iletişim